CONTACT FORM 7

폼메일 플러그인 contact-form-7_1
폼메일 플러그인 contact-form-7_1

 

 

 

 

contact-form-7_2 contact-form-7_3 contact-form-7_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact-form-7_5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact-form-7_6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact-form-7_6

 

 

설정이 완료되면 화면 오른쪽 상단 또는 아래에 위치한 [저장하기]버튼을 눌러 폼을 저장하고 폼메일 숏코드를 복사하여

contact-form-7_7

 

 

 

 

 

 

이볅하고자하는 페이지에 숏코드를 붙여넣기 해주시면 됩니다.

답글 남기기